รางวัลที่ได้รับ

รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2555

ประเภททาวน์เฮ้าส์ราคาปานกลาง

รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2558

ประเภททาวน์เฮ้าส์ราคาปานกลาง

รางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น พ.ศ. 2561

ประเภททาวน์เฮ้าส์ราคาแพง