ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ชื่อย่อหุ้น

PEACE

Connection pending with Yahoo finance API

มูลค่า

00.00

THB

ข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

เปลี่ยนแปลง %

(NaN%)

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

NaN

ช่วงราคาระหว่างวัน

NaN

ราคาหลักทรัพย์
บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)
Logo

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบ โดยมุ่งเนันให้ความสำคัญกับการสร้างสรรด์ผลงานคุณภาพสูงในทุกขั้นตอน ทั้งการคัดเลือกทำเลที่ตั้งโครงการ การพัฒนาโครงการให้ตอบความต้องการของผู้อยู่อาศัย การจัดตั้งนิติบุดคล รวมถึงบริการหลังการขาย ส่งผลให้บริษัท ฯ ประสบความสำเร็จอย่างดีมากในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มานาน กว่า 27 ปี และมีโครงการที่ผ่านมา 15 โครงการ โครงการปัจจุบัน 7 โครงการ ภายใต้แบรนด์ The Glamor, Cordiz และ Cher และโครงการในอนาคตที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 3 โครงการ

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

Image dot

รายได้รวมและกำไร

รายได้รวม
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht)
Last update: 13-11-2023
รายได้รวม
กำไรขั้นต้น
กำไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht)
Last update: 13-11-2023

สินทรัพย์รวม

Equity
Debt
หน่วย: ล้านบาท (Million Baht)
Last update: 13-11-2023

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ปี
เงินปันผล
ต่อหุ้น (บาท)
กำไรสุทธิ
ต่อหุ้น (บาท)
อัตราการ
จ่ายเงินปันผล (%)
2565
0.25
0.78
32.81
2564
0.4
0.53
78.11
2563
1.2
3.98
30.15
2562
0.5
1.02
53.32
เงินปันผลต่อหุ้นและกำไรสุทธิต่อหุ้นปี 62-63 เป็นค่าก่อนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ Last update: 14-03-2023

อัตราส่วนทางการเงิน

ปี
รายได้รวม
กำไรสุทธิ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ROA (%)
ROE (%)
อัตรากำไรสุทธิ
32566
166.41
5.51
2,686.09
478.29
2,207.8
8.05
8.12
16.56
2565
1,783.7
384
2,407.56
207.89
2,199.66
18.44
20.38
21.53
2564
1,166.99
215.09
1,757.46
188.18
1,569.28
11.82
14.52
18.43
2563
866.88
133.71
1,881.37
487.45
1,393.93
6.77
10.02
15.42
Last update: 24-02-2023

ข้อมูลทางการเงิน

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566

งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565

ช่องทางการร้องเรียน (Whistleblowing)

ช่องทางการร้องเรียน (Whistleblowing)

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสการกระทำความผิดและการทุจริต ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ดังนี้
ติดต่อ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่อยู่ : บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) 231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
อีเมล์ : [email protected]
โทรศัพท์ : -

คลิกดาวน์โหลดไฟล์ เพื่ออ่านรายละเอียด

นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและการทุจริต

ช่องทางติดต่อสำหรับนักลงทุน

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน)

231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

กรุณาติดต่อ

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 392 1066 ต่อ 106
email [email protected]