‘บมจ. พีซแอนด์ลีฟวิ่ง’ ทำ MOU ร่วมกับ CPAC Green Solution เสริมแกร่งพัฒนางานก่อสร้าง

‘บมจ. พีซแอนด์ลีฟวิ่ง’ ทำ MOU ร่วมกับ CPAC Green Solution เสริมแกร่งพัฒนางานก่อสร้าง
24 ธ.ค. 2564

คุณสุทธิชัย พูนลาภทวี  กรรมการผู้จัดการ, คุณกิตติเดช ปัญญา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PEACE ร่วมกับ คุณกัลยา วรุณโณ  Managing Director - CPAC Smart Structure, คุณศุภกิจ ศุภมิตรกิจจา  Management Executive บริษัท ปูนซิเมนต์ (ท่าหลวง) จำกัด ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร SCG 100 ปี  เพื่อร่วมกันพัฒนางานก่อสร้างด้วยระบบ Precast เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการก่อสร้างด้วยระบบ Precast ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบไปจนถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (Partner) ร่วมกันอย่างยั่งยืน