นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (“บริษัท”) เพื่อให้ท่านสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ การบริการ รวมถึงใช้บริการ ของบริษัท ประกอบด้วย

 • โครงการที่พักอาศัย ได้แก่ คอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์ และโครงการอื่นๆ
 • ข่าวสาร โปรโมชัน ของผลิตภัณฑ์และการบริการ
 • การดำเนินการใดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการผ่านเว็บไซต์

ก่อนที่ท่านจะใช้งานเว็บไซต์นี้ ขอความร่วมมือท่านอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลของเว็บไซต์นี้ หากท่านไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคลในการใช้งานเว็บไซต์นี้ ขอให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ทันที หากท่านตกลงใช้เว็บไซต์ต่อไป ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข และนโยบายการรักษาความลับ โดยบริษัทมีนโยบายการรักษาความลับส่วนบุคคล ดังนี้

 1. คำนิยาม
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
 3. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม
 4. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 5. สิทธิของเจ้าของข้อมูล
 6. ข้อยกเว้นการรักษาความลับข้อมูลส่วนบุคคล
 7. ระยะเวลการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
 8. การปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการรักษาความลับ